О нама

Установа за физичку културу Спортски центар “Младост“ је основана 1992. године одлуком тадашње Скупштине општине Чачак. Основна делатност установе је пружање услуга грађанима Чачка из области спорта и рекреације. Спортски центар Младост се стара о великом броју спортских објеката и терена на територији града Чачка. У склопу установе су Градски фудбалски стадион, отворени терени у комплексу спортског центра са базенима на површини од преко 10 хектара на десној обали Западне Мораве, спортска дворана Младост и Соколски дом. Спортски центар Младост се стара о поменутим објектима и теренима улажући велике и свакодневне напоре да исти буду у функционалном стању и да буду стављени на располагање грађанима и спортским клубовима. Спортски центар Младост је такође организатор великог броја манифестација од значаја за град Чачак. Такође пружа логистику и техничку подршку многим клубовима и удружењима у организацији такмичења.
Спортски центар Младост има 20 стално запослених радника. Уз директора установе, управљање спортског центра врше управни и надзорни одбор.

НАДЗОРНИ ОДБОР има три члана. Мирко Ћурчић (председник) и Милош Јанковић (члан) су из редова оснивача, а Борко Катанић је представник запослених.

УПРАВНИ ОДБОР чини пет чланова. Добрило Јојић (председник), Никола Средојевић и Немања Ђорђевић (чланови) су испред оснивача, а Нада Крљанац и Стефан Петровић су чланови из редова запослених.

 Директор установе  је Матија Братуљевић.