Картице

Услови коришћења и обавезе чланова:

 1. изјављујем да прихватам сва правила коришћења атлетског стадиона која су видно истакнута на табли код улаза на атлетски стадион у Спортском центру ”Младост”,
 2. обавезујем се да атлетски стадион користим у складу са позитивним законским одредбама прописаним за ову врсту делатности,
 3. обавезујем се да атлетски стадион користим у терминима које је прописала управа атлетског стадиона,
 4. обавезујем се да у време коришћења атлетског стадиона обављам искључиво активности спортског и рекреативног садржаја,
 5. све активности спортско-рекреативног садржаја обављам на сопствену одговорност у смислу личног здравственог статуса,
 6. обавезујем се да својим активностима у коришћењу атлетског стадиона нећу угрозити и ометати остале кориснике атлетског стадиона,
 7. обавезујем се да приликом коришћења атлетског стадиона поштујем упуства дежурних лица из СЦ “Младост”,
 8. обавезујем се да картицу са сликом покажем на улазу дежурном раднику СЦ ”Младост” коме је могу оставити и на чување за време коришћења атлетског стадиона,
 9. дозвољавам коришћење адресе моје е-поште или броја телефона за пријем информација од СЦ „Младост“,
 10. у случају губитка картице издавање друге картице се наплаћује према правилнику СЦ „Младост“,
 11. за млађе од 15 година неопходна је дозвола родитеља за попуњавање пријаве и издавање картице,
 12. СЦ „Младост“ задржава право промене правила издавања и услова коришћења картице.

НАПОМЕНА:
У случају непотпуних и неисправних пријава, исте ће бити одбачене.
Молимо Вас да приликом пријаве користите Ш, Ђ, Ж, Ч, Ћ, Њ, Љ и Џ.
Спортски центар „Младост“ не одговара за погрешно унете податке.

Пресек се врши једном недељно.
Рок за израду картица у периоду од маја до октобра је од 7 до 10 дана.
Рок за израду картица у периоду од новембра до априла је од 15 до 21 дан.
Уколико Ваша пријава није валидна или има недостатака контактираћемо Вас ради отклањања истих.

Картице можете преузети код улаза на Атлетски стадион.

Почев од 15. јуна, 2021. године, пријаве за картице СЦ „Младост“ вршиће се искључиво лично код атлетског стадиона. Сваког радног дана од 9 до 21ч.