Чланске карте

Услови коришћења и обавезе чланова:

 1. изјављујем да прихватам сва правила коришћења атлетске стазе која су видно истакнута на табли код улаза у атлетску стазу у Спортском центру”Младост”.
 2. обавезујем се да атлетску стазу користим у складу са позитивним законским одредбама прописаним за ову врсту делатности.
 3. обавезујем се да атлетску стазу користим у терминима које је прописала управа атлетског стадиона.
 4. обавезујем се да у време коришћења атлетског стадиона обављам искључиво активности спортског и рекреативног садржаја.
 5. све активности спортско-рекреативног садржаја обављам на сопствену одговорност у смислу личног здравственог статуса.
 6. Обавезујем се да својим активностима у коришћењу атлетске стазе нећу угрозити и ометати остале кориснике атлетског стадиона.
 7. обавезујем се да приликом коришћења атлетског стадиона поштујем упуства дежурних лица из СЦ “Младост”.
 8. обавезујем се да чланску карту са сликом покажем на улазу дежурном раднику СЦ ”Младост” коме је могу оставити и на чување за време коришћења атлетске стазе.
 9. дозвољавам коришћење адресе моје е-поште или броја телефона за пријем информација од СЦ “Младост”
 10. у случају губитка картице издавање друге картице се наплаћује према правилнику СЦ “Младост”
 11. за млађе од 15 година неопходна је дозвола родитеља за попуњавање пријаве и издавање чланске карте.
 12. СЦ “Младост” задржава право промене правила издавања и услова коришћења чланске карте

НАПОМЕНА:
У случају недостатака у пријави, надлежни из СЦ “Младост” ће Вас контактирати ради отклањања истих.

//
Поставите Вашу фотографију на којој се види цело лице, која је добро осветљена. Фотографија мора бити са једнобојном позадином. Фотографија не сме бити већа од 2 мегабајта.